คลินิกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์

Image

ศูนย์กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้บริการแบบครบวงจรทั้งในส่วนของการตรวจประเมิน, การป้องกัน, และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นอีกหนึ่งวิธีการดูแลรักษาที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวหรือมีปัญหาความยืดหยุ่นของส่วนต่างๆในร่างกายให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น การดูแลรักษาไม่เพียงแต่สามารถทำได้ในผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับหรือไม่ได้รับการผ่าตัดแต่ยังสามารถทำได้ในผู้หลังได้รับการผ่าตัดอีกด้วย อาทิเช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ, และผู้สูงอายุที่มีภาวะล้าของกล้ามเนื้อ อาทิเช่น ปัญหาเรื่องการทรงตัว

ศูนย์กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ ให้บริการโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ครบครัน ในสถานที่ที่สะอาด ปลอดภัย และให้ความสบายต่อทั้งผู้ป่วยและญาติ

บริการการตรวจวินิจฉัย และบริการด้านการดูแลรักษา

01
กายภาพบำบัดและฟื้นฟูในผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติ หรือได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูก, ข้อ, เอ็น, และกล้ามเนื้อ
• บำบัดและฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยที่กระดูกหัก และเคลื่อน
• บำบัดและฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะหรืออาการบาดเจ็บพลิกหรือแพลง รวมถึงผู้ที่มีภาวะออฟฟิศซินโดรม หรือผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อแข็งตัวส่งผลให้การเคลื่อนไหวลำบากกว่าปกติ
• บำบัดและฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะข้ออักเสบและเอ็นอักเสบ
• บำบัดและฟื้นฟูผู้ที่มีบาดแผลขนาดใหญ่ อาทิเช่น ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายผิวหนัง และแผลที่เกิดจากไฟไหม้
• บำบัดและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับความบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
• บำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยก่อนและหลังจากได้รับการผ่าตัดกระดูกและข้อ
• บำบัดและฟื้นฟูผู้ที่มีอาการบากเจ็บหรืออาการอื่นๆเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
02
กายภาพบำบัดและฟื้นฟูในผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติ หรือได้รับบาดเจ็บทางระบบประสาท
• บำบัดและฟื้นฟูในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
• บำบัดและฟื้นฟูในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในส่วนของบริเวณศรีษะและคอ
• บำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยก่อนและหลังจากได้รับการผ่าตัดสมองและระบบประสาท
• บำบัดและฟื้นฟูผู้ที่มีอาการบากเจ็บบริเวณกระดูสันหลัง
• บำบัดและฟื้นฟูในทั้งผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต
• บำบัดและฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
• บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพในการทรงตัว และการเคลื่อนไหวหรือเดินให้กับผู้ป่วย
• บำบัดและฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางระบบประสาท (ภาวะสมองพิการ) ส่งผลให้มีความผิดปกติทางด้านการเคลื่อนไหว
03
กายภาพบำบัดและฟื้นฟูในผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติทางด้านหัวใจ
• บำบัดและฟื้นฟูในทั้งผู้ป่วยโรคหัวใจ
• บำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดบายพาสหรือผ่าตัดลิ้นหัวใจ
• บำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
• บำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาจากภาวะหัวใจขาดเลือด
• บำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน หรือขดลวด
Image
Image

สถานที่ให้บริการ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

01
ห้องให้การบำบัดและฟื้นฟูที่มีพื้นที่สำหรับให้ผู้ป่วยทำการฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย พร้อมพื้นที่สำหรับรับรองญาติผู้ป่วย
02
การทำการบำบัดและฟื้นฟูด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ทางกายภาพบำบัด
03
การทำการบำบัดและฟื้นฟูด้วยความร้อน โดยใช้เครื่องมือเฉพาะทางของกายภาพบำบัด (Thermotherapy)
04
การทำการบำบัดและฟื้นฟูด้วยเครื่องดึงคอและหลัง
05
การทำการบำบัดและฟื้นฟูด้วยกระแสไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ (EMS machine)
06
การทำการบำบัดและฟื้นฟูด้วยการแช่พราราฟิน เพื่อลดอาการปวด
07
การทำการบำบัดและฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะผิดปกติเกี่ยวกับกล้ามเนื้อด้วยอุปกรณ์ออกกลังกายสำหรับกล้ามเนื้อที่ครบครัน
08
การทำการบำบัดและฟื้นฟูด้วยอุปกรณ์ช่วยฝึกการยืน (Standing frame machine)
09
การทำการบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยวิธีธาราบำบำบัด หรือการบำบัดและฟื้นฟูในน้ำ
Image
Image